Insectopedia

Informatie over insecten

Wesp - Vespidae

 • Omschrijving

  Wesp (Vespidae), naam gegeven aan de meeste insecten van de orde van de hymenopteren , behalve bijen en mieren. Men kan ze opsplitsen in 3 families of super-families : de graafwespen (Sphecoidea), de wegwespen (Pompilidae), de leemwespen (Vespoidea). Alle wespen maken geen deel uit van de sociale insecten. Sommige wespen van de  Sphecidae familie zijn eenzame jagers 
  De wespen worden gekenmerkt door 2 paar vliezige vleugels en een angel  (tube bestemd voor eitjes te leggen) die zich aanpast om het gif in te spuiten om de prooi te doden of om zich tegen indringers te verdedigen.

 • Levenscyclus

  Wespen ontwikkelen zich dank zij een totale metamorphose, startend met het eistadium, gevolgd door het larve - en popstadium en eindelijk het volwassenstadium. De levenscyclus van de wesp begint wanneer een bevruchte koningin haar nest begint te bouwen. Ze bouwt een nogal klein nest, legt haar eieren en wacht de metamorphose af van de werkwespen. Eens deze matuur zijn zetten ze het proces van het bouwen van het nest verder terwijl de koningin verder haar eitjes legt en zo nieuwe werkwespen produceert.  Door de constante productie van nieuwe werkwespen groeit het nest snel aan. Interessant te vermelden is dat de koningin continu eitjes kan leggen zonder verdere bevruchting aangezien ze het sperma kan stockeren.  Na de bevruchting door de mannelijke wesp in de herfst stockeert ze het zaad voor een later gebruik. De jonge mannelijke wespen verlaten de kolonie om een andere koningin te gaan bevruchten, om nadien meestal te sterven. Vanaf het einde van de zomer tot het begin van de herfst sterven ook de niet bevruchte werkwespen.  De enige uit de kolonie die de winter overleeft is dus de bevruchte wesp. De bevruchte wesp zal een veilige plek opzoeken om te overwinteren en zal pas in de lente ontwaken. Hoewel de koninginnen meestal de winter overleven, leven ze meestal maar een jaar en de levenscyclus wordt verder gezet door nieuwe koninginnen.

 • Meer weten!

  De verschillende soorten wespen kunnen of sociale of eenzame wespen zijn. De volwassene eenzame wespen leven alleen en gaan alleen te werk en de meeste bouwen geen nest.  Alle volwassen eenzame wespen zijn vruchtbaar. De sociale wespen, daarentegen, leven in kolonies en bouwen zo stevige nesten op.  Bij de best georganiseerde soorten kunnen alleen de koningin en de mannetjes koppelen omdat het grootste deel van de kolonie bestaat uit onvruchtbare werkwespen. Ze bouwen een ondergronds nest en gebruiken dikwijls een verlaten hol als startpunt voor hun nieuwe vestiging die zal worden verdergebouwd door de werkwespen. De koningin-stichtster kan ook voor een holle boom of een kloof of een gleuf kiezen om er het nest in te vestigen.

 • Praktisch advies

  Wespen zijn vooral actief tijdens de tweede helft van de zomer. Tijdens deze periode sterkt de kolonie aan en de jonge vrouwelijke wespen gaan op zoek naar de mannetjes om te koppelen .

  Vermijd blootvoets op het gras te lopen tijdens die periode om te vermijden gestoken te worden. 

  Indien een wesp zich op uw lichaam plaatst, jaag ze vooral niet bruusk weg. Gebruik indien mogelijk een magazine of stuk papier om ze op een delicate manier weg te sturen.

  Kijk altijd goed vooraleer u een slok frisdrank neemt. Wespen worden aangetrokken door suiker en dus ook door frisdranken.

  Sluit uw vuilnisbakken en plaats ze buiten. Denk eraan ze regelmatig leeg te maken.

  Wespen zouden in een groot aantal kunnen toestromen op oude etensresten .

  De beste manier om wespen te verwijderen is om de weg naar hun nest op te sporen. Dit kan u best doen gedurende de namiddag omdat de werkwespen op dit moment terugkeren naar hun nest na het zoeken van voedsel.

  Probeer nooit een wespennest te verwijderen tijdens de dag. Dit is te gevaarlijk. U loopt het risico meermaals gestoken te worden in het gelaat. De wespensteken kunnen wel worden verzacht door het aanbrengen van anti-histaminische zalven.

Kalender

Wist u dat?

De levensduur van een wesp hangt af van haar rol in de kolonie. De vruchtbare wesp kan een jaar leven. Een werkwesp (steriel) daarentegen zal maar 22 dagen leven.  De mannelijke wespen kunnen tot 6 weken leven.

De mannelijke wespen kunnen niet steken. De angel en het gif maken deel uit van het voortplantingsorgaan van de vrouwelijke wesp. Alleen zij kunnen dus steken. 

Geen enkele soort zal de mens aanvallen behalve als verdediging. 

De koningin wordt gevoed door de werkwespen. Zij voedt zich van het nectar, fruitsap, verrot vlees of vis terwijl de werkwespen zich voeden van een gesuikerde substantie geproduceerd door de larven alsook van bloemennectar en fruitsap die ze buiten het nest oogsten.

De koningin zal heel de zomer door eitjes leggen en ondertussen zal het nest zich uitgebreid hebben om tussen de  5,000  à 10,000 wespen en larven te bevatten.

Vele wespen zijn roofinsecten. Ze gebruiken andere insecten (die ze verlammen) als voedsel voor hun larven. 

Enkele sociale wespen zijn alleseters en voeden zich van een waaier aan fruit, afgevallen van de bomen, en van nectar. 

Bij vele sociale soorten produceren de larven een gesuikerde afscheiding om de volwassenen te voeden. 

De koningin kan in sommige gevallen gewoon de vrouwelijke wesp zijn die het grootste volume eieren kan opeten doch oplettend dat haar eigen eieren overleven (en er ook een maximum legt). Dit proces bepaalt in theorie wie de sterkste en de meest vruchtbare wesp is en wijst ze als koningin aan.